Místní pravidla pro hřiště PAR 62 v době nouzového stavu

MÍSTNÍ PRAVIDLA

Platné pro HCP pátky a soboty v době nouzového stavu

Po potřeby HCP pátků a sobot platí pouze tato místní pravidla. Stálá místní pravidla není možné uplatnit.

V rámci série HCP pátků a sobot je povoleno stavění na krátce střižených plochách.

Platí Místní pravidla uvedená v Hard Card ČGF 2020 s následujícími doplňky a zpřesněními:

1. Praporková tyč

Praporková tyč musí za všech okolností zůstat v jamce. Hráč se může praporkové tyče dotknout pouze v případě, že praporkovou tyč, která se z jakéhokoli důvodu ocitla mimo jamku, vrací do jamky, nebo když praporkovou tyč v jamce narovnává do centrální svislé polohy, případně při vyndávání míče z jamky.

Trest za porušení místního pravidla: Žádný podle Pravidel golfu, ale hráč může být bez náhrady vyloučen ze hry.

Poznámka: Pokud se hráč již musí dotknout praporkové tyče, měl by tak pokud možno činit rukou v rukavici.

2. Kolíky

Všechny kolíky na hřišti vyjma autových jsou nepohyblivé závady. Úleva je možná podle Pravidla 16.1 kromě případu, trestné oblasti. Hráč, který bude manipulovat s kolíky, může být kromě trestu podle Pravidla 8.1 za nedovolené zlepšení podmínek ovlivňujících hru také bez náhrady vyloučen ze hry.

3. Hranice hřiště:

Hranice hřiště je vyznačena bílými kolíky.

Bílé kolíky mezi původními jamkami 2 a 5 jsou nepohyblivé závady.

Aut jamky číslo 8 platí pro všechny jamky.

4. Trestné oblasti:

Trestné oblasti jsou vyznačeny žlutými (červenými) kolíky a nebo žlutými (červenými) čarami.

5. Půda v opravě:

Půdy v opravě jsou vyznačeny modrými kolíky a modrou čárou nebo jen modrou čarou (případně s nápisem GUR).

6. Závady:

Nezatravněná místa, i neoznačená, přímo přiléhající k cestám se zpevněným povrchem jsou považována za jejich součást. Kůly sloužící jako opora pro stromky jsou nepohyblivé závady. Modrou čárou označená plocha, která je spojena s jakoukoliv nepohyblivou závadou, je považována za součást této nepohyblivé závady.

7. Části hřiště vyžadující ochranu

Mladé stromky a keře. Všechny stromy a stromky v prostoru hřiště. Neplatí pouze uvnitř původních vzrostlých lesů na okraji jamek 2,3,4,5,6,7.

8. Dropování autu

         V rámci série HCP pátků a sobot je povoleno dropování autu se 2 trestnými ranami.

9. Nedílná součást hřiště

Dekorativní kameny na jamce číslo 9 jsou nedílnou součástí hřiště, není od nich možná beztrestná úleva.

10. Rána přes dům

Platí přísný zákaz úmyslné rány přes dům z odpaliště na jamce číslo 2 pod trestem diskvalifikace. Rána pouze přes roh zahrady není-li mířena přes dům je povolena.

 

Trest za porušení místních pravidel: všeobecný trest

dvě trestné rány

Na Hukvaldech 15.4.2020                                                                                                           Tomáš Janša

 

Pravidla chování na hřišti v rámci nouzového stavu – mimo místní pravidla

  • hráč se dostaví na hřiště max 10 minut před svým startem dle rezervačního systému
  • po hře ihned opustí areál
  • před startem se každý hráč (vlastní tužkou) zapíše do knihy u jamky číslo 1
  • při puttování zůstává tyč v jamce
  • nedotýkáme se a ani nevytahujeme kolíky (hráči povinně využijí beztrestnou úlevu)
  • při hře z bunkru se neopravuje písek do původního stavu hráběmi, ale pouze nohou
  • nepodáváme si ruce před hrou, ani po hře
  • rozestupy mezi hráči minimálně 2 metry
  • toalety, recepce, šatny zůstávají uzavřeny
  • Po hře hráč odevzdá podepsaný výsledkový lístek do připravené schránky

Trest za porušení chování na hřišti: okamžité vyloučení ze hry bez náhrady