Místní pravidla pro hřiště PAR 64 v době nouzového stavu

MÍSTNÍ PRAVIDLA – PAR68

Platné pro HCP pátky a soboty v době nouzového stavu

Po potřeby HCP pátků a sobot platí pouze tato místní pravidla. Stálá místní pravidla není možné uplatnit.

V rámci série HCP pátků a sobot je povoleno stavění na krátce střižených plochách v prostoru jamek 1,2,3,4,5,8,9 a všude v poli v prostoru jamek 6 a 7. Prostor jamek 6 a 7 je definován jako prostor ohraničený kolíky autu jamky číslo 8.

Platí Místní pravidla uvedená v Hard Card ČGF 2020 s následujícími doplňky a zpřesněními:

1. Praporková tyč

Praporková tyč musí za všech okolností zůstat v jamce. Hráč se může praporkové tyče dotknout pouze v případě, že praporkovou tyč, která se z jakéhokoli důvodu ocitla mimo jamku, vrací do jamky, nebo když praporkovou tyč v jamce narovnává do centrální svislé polohy, případně při vyndávání míče z jamky.

Trest za porušení místního pravidla: Žádný podle Pravidel golfu, ale hráč může být bez náhrady vyloučen ze hry.

Poznámka: Pokud se hráč již musí dotknout praporkové tyče, měl by tak pokud možno činit rukou v rukavici.“

2. Kolíky

Všechny kolíky na hřišti vyjma autových jsou nepohyblivé závady. Úleva je možná podle Pravidla 16.1 kromě případu, trestné oblasti. Hráč, který bude manipulovat s kolíky, může být kromě trestu podle Pravidla 8.1 za nedovolené zlepšení podmínek ovlivňujících hru také bez náhrady vyloučen ze hry.

3. Hranice hřiště:

Hranice hřiště je vyznačena bílými kolíky.

Bílé kolíky mezi původními jamkami 2 a 5 jsou jednostranný aut pro jamku číslo 2. Ve všech ostatních případech se jedná o nepohyblivou závadu.

Vnitřní aut jamky číslo 8 platí pouze pro jamku číslo 8. Pro všechny ostatní jamky jsou bílé kolíky nepohyblivé závady.

4. Trestné oblasti:

Trestné oblasti jsou vyznačeny žlutými (červenými) kolíky a/nebo žlutými (červenými) čarami.

Na jamce č. 6, je trestná oblast se zákazem hry. Značena červenými kolíky nebo červenou čárou vedle odpaliště jamky číslo 7.

4. Půda v opravě:

Půdy v opravě jsou vyznačeny modrými kolíky a modrou čárou nebo jen modrou čarou (případně s nápisem GUR).

Na jamce číslo 9 a jamce číslo 2(PAR68) / 3 (PAR62) je půda v opravě se zákazem hry. V obou případech je možno využít dropzónu na pravé straně greenu.

5. Závady:

Nezatravněná místa, i neoznačená, přímo přiléhající k cestám se zpevněným povrchem jsou považována za jejich součást. Kůly sloužící jako opora pro stromky jsou nepohyblivé závady. Modrou čárou označená plocha, která je spojena s jakoukoliv nepohyblivou závadou, je považována za součást této nepohyblivé závady.

6. Části hřiště vyžadující ochranu

Mladé stromky a keře. Všechny stromy a stromky v prostoru hřiště. Neplatí pouze uvnitř původních vzrostlých lesů na okraji jamek 2,4,5,6,7 a lesy za greeny jamek 3,7 a nové jamky číslo 7.

7. Dropování autu

         V rámci série HCP pátků a sobot je povoleno dropování autu se 2 trestnými ranami.

8. Nedílná součást hřiště

Dekorativní kameny na jamce číslo 9 jsou nedílnou součástí hřiště, není od nich možná beztrestná úleva.

9. Rána přes dům

Platí přísný zákaz úmyslné rány přes dům z odpaliště na jamce číslo 2 pod trestem diskvalifikace. Rána pouze přes roh zahrady není-li mířena přes dům je povolena.

 

Trest za porušení místních pravidel: všeobecný trest

dvě trestné rány

Na Hukvaldech 29.4.2020                                                                                                            Tomáš Janša

 

Pravidla chování na hřišti v rámci nouzového stavu – mimo místní pravidla

  • hráč se dostaví na hřiště max 10 minut před svým startem dle rezervačního systému
  • po hře ihned opustí areál
  • před startem se každý hráč (vlastní tužkou) zapíše do knihy u jamky číslo 1
  • při puttování zůstává tyč v jamce
  • nedotýkáme se a ani nevytahujeme kolíky (hráči povinně využijí beztrestnou úlevu)
  • při hře z bunkru se neopravuje písek do původního stavu hráběmi, ale pouze nohou
  • nepodáváme si ruce před hrou, ani po hře
  • rozestupy mezi hráči minimálně 2 metry
  • toalety, recepce, šatny zůstávají uzavřeny
  • Po hře hráč odevzdá podepsaný výsledkový lístek do připravené schránky

Trest za porušení chování na hřišti: okamžité vyloučení ze hry bez náhrady