Mistři klubu na rány,         Mistři klubu na jamky,   Mistryně klubu na rány, 

2011 Dvořáček Radek                                                2012 Salamon Jiří                                                    2011 Valentová Apoléna

2012 Bartulec Zbyhněv                                             2013 Faldyna Patrik                                                 2012 Valentová Apoléna

2013 Faldyna Patrik                                                    2014 Faldyna Patrik                                                 2013

2014 Faldyna Patrik                                                    2015 Faldyna Patrik                                                 2014

2015 Beseda Martin                                                   2016 Faldyna Patrik

2016 Janša Tomáš                                                      2017 Beseda Martin

2017 Valenta Vít                                                         2018 Faldyna Patrik

2018 Beseda Martin                                                  2019 Beseda Martin

2019 Beseda Martin                                                  2020 

2020 Beseda Martin                                                  2021

2021 Beseda Martin                                                  2022 Valenta Vít

2022 Adam Jan                                                           2023 Max Bartulec 

2023 Faldyna Patrik